Total Body Scan

Nazorg

Als u besluit zich te laten onderzoeken krijgt u allereerst een intakegesprek met één van de verpleegkundige coördinatoren van Prescan. Hij of zij neemt, namens de artsen die het onderzoek uitvoeren, een medische vragenlijst (anamnese) met u door. Aan de hand daarvan worden de klachten in kaart gebracht en het juiste onderzoek bepaald.


Goede voorbereiding

Op de dag van het onderzoek heeft u vooraf een inleidend gesprek met de verantwoordelijke arts of verpleegkundige, waarin hij of zij de onderzoeken uitlegt. Tijdens dit gesprek worden uw gegevens gecontroleerd, bekijkt de arts of alle voorschriften zijn nageleefd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes voorbereid is. De medewerkers van Prescan en de artsen in de kliniek nemen de tijd voor u.


Als er iets gevonden wordt

Als er iets gevonden wordt, staat u er niet alleen voor. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, overlegt de onderzoeksarts met u en eventueel met uw huisarts of specialist over een mogelijke vervolgbehandeling. Als blijkt dat u niet terecht kunt bij de reguliere gezondheidszorg in Nederland, kunnen wij mogelijk verder helpen. U kunt voor de meeste behandelingen binnen een week terecht in de ziekenhuizen waar Prescan mee samenwerkt.